Magnesium Effervescent
- 0%

Magnesium Effervescent

350.00 349.99

20 TABS

അസ്ഥിയുടെ ബലത്തിന് നല്ലതാണു

കാൽസിയം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു

സ്ട്രെസ് സ്‌ട്രെയിൻ എന്നിവയ്ക്കു പെട്ടെന്ന് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണു

മൈഗ്രേൻ തലവേദനക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

0

TOP

X